Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Psicopedagogia

està Adreçada a nens i adolescents que presenten dificultats en l’adquisició d’aprenentatges o pel rendiment acadèmic.

Es parteix d’una exploració àmplia gràcies a l’equip multidisciplinar per possible dificultat d’aprenentatge. Es valoren les seves capacitats i les seves potencialitats tenint en compte el procés evolutiu i els diferents sistemes, escola, família i context social en que es mou el nen o adolescent.

Una vegada es compren millor el procés d’aprenentatge del nen o adolescent es dissenya un procés d’intervenció el qual es treballa de forma coordinada amb l’usuari, la família i l’escola o altres serveis implicats. Les dificultats d’aprenentatge poden tenir repercussions sobre les àrees fonamentals de la persona com són la personalitat, la vida afectiva i el propi desenvolupament i comportament.

Les demandes solen guardar relació amb:

  • Aspectes emocionals del nen com ara una baixa autoestima, la frustració, la manca de motivació, les dificultats per a gestionar l’estrès en situacions com un examen i la por de fracassar.
  • Aspectes cognitius i d’hàbits d’estudi del nen com ara les dificultats metodològiques, la manca de planificació, la mala gestió del temps i de les prioritats, la desorganització, la manca de disciplina, les dificultats de concentració i de memorització i les dificultats de llenguatge escrit u oral.
  • Aspectes de l’entorn com ara el context escolar, els canvis en l’entorn familiar (separació del pares, mort) i les dificultats en relació als companys.

Professional de referència, Sílvia Viadé