Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

psicologia clínica

la branca de la ciència de psicologia que estudia els processos mentals en les dimensions:

· cognitiva (pensaments)

· afectiva (emocions)

· comportamental (conducta)

tant en el seu desenvolupament normal com en casos on es detectin funcionaments anòmals, desadaptatius i/o patològics.

L’objectiu principal és facilitar a la persona l’assoliment d’un estat de benestar a través d’un canvi en la seva conducta, actituds i pensaments. La formació dels psicòlegs clínics es basa en el coneixament dels procesos mentals i de la conducta humana i disposa de les tècniques adeqüades per a la seva avaluació,diagnòstic i tractament.

Els psicòlegs clínics poden dedicar-se a un ampli rang de serveis professionals com ara:
  • Administrar i interpretar tests i instruments d’avaluació psicològica.
  • Diagnosi Desenvolupament de programes de prevenció i tractament
  • Administració de programes Psicopatologia/Psicologia clínica d’adults
  • Proporcionar tractament psicològic: Psicoteràpia,Teràpia Psicològica en les seves diverses corrents teòriques
  • Altres

Es treballa en col.laboració amb altres professionals (psiquiatres, psiconeuròlegs, infermers, treballadors socials,terpaeutes,…).

Professionals de referència, Jordi Naudó, Isabel Sala, Marta Figueras, Míriam Molas, Elisabeth Freixer