Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

psicogeriatria

especialitat de la medicina que s’ocupa de la valoració i el tractament de persones d’edat avançada

Persones amb problemes o dèficits en les seves habilitats intel·lectuals (pèrdua de memòria, desorientació en el temps i en l’espai, dificultats per trobar les paraules, dificultats en el reconeixement de persones…..) que interfereixen en el seu funcionament habitual (precisen d’ajuda o supervisió en activitats que abans feien correctament com la compra, la pressa correctament de la medicació, ús dels diners…..) o aparició de problemes conductuals (agressivitat, irritabilitat, trastorns delirants, al·lucinacions….).

El seu objectiu és doncs entendre, donar suport i tractar a les persones grans que pateixen problemes psicològics o psiquiàtrics i els possibles trastorns físics associats.

Professional de referència: Gràcia Ferrer