Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar


Tractem el trastorn de l’espectre autista amb l’objectiu de potenciar les habilitats comunicatives, cognitives i de relació del nen, així com afavorir la seva autonomia personal.

Autisme

El trastorn de l’espectre autista és un Trastorn Generalitzat del Desenvolupament d’origen biològic que afecta qualitativament diverses funcions psicològiques, com són:

  • La interacció social
  • La comunicació verbal i no verbal
  • La simbolització i imaginació (aspectes que observem en el joc)
  • Els patrons de conducta, que són rígids, estereotipats
  • Els interessos solen ser restringits

Tanmateix el nen amb TEA sol tenir altres trets associats com poden ser:

  • Retràs mental (75% dels casos)
  • Problemes de conducta
  • Estats d’agitació, ansietat…
  • Trastorns motrius

El diagnòstic de TEA inclou un col·lectiu molt divers de persones que mostren una alteració significativa en el seu desenvolupament, se’n destaca l’aspecte dimensional d’aquest trastorn on la Síndrome d’Asperger es trobaria situada.

El trastorn es fa evident abans dels 3 anys, per aquest motiu se’n destaca la necessitat d’una detecció precoç i una intervenció psicoeducativa especialitzada, amb una intensitat necessària per tal d’estimular totes les àrees del desenvolupament que es veuen afectades (comunicació, llenguatge, habilitats socials, cognició i conducta). L’objectiu de la intervenció sempre és el de potenciar les habilitats comunicatives, cognitives i de relació del nen, així com afavorir la seva autonomia personal.