Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Tractem el trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH), procurant una detecció precoç, així com un diagnòstic i intervenció adequats. Aquests aspectes seran fonamentals per a la prevenció i maneig dels problemes associats al trastorn i al desenvolupament de l’infant.

trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH)

És un trastorn d’origen neurobiològic que es caracteritza per un desenvolupament inadequat del nivell atencional, així com una hiperactivitat i impulsivitat que produeixen un deteriorament clínicament significatiu en dues o més àrees de la vida de l’infant.

Les dificultats per mantenir l’atenció i les conductes hiperactives i impulsives són presents amb major gravetat i intensitat que en altres persones. La simptomatologia es manifesta en diferents activitats i àrees, com l’escola, espais socials o en el mateix àmbit familiar. Aquest trastorn s’inicia a la infància, però pot continuar en l’adolescència i l’edat adulta.

La detecció precoç, així com un diagnòstic i intervenció adequats, seran fonamentals per a la prevenció i maneig dels problemes associats al trastorn i al desenvolupament de l’infant.

L’ intervenció es considera multimodal, en aquesta estan implicats un o diversos professionals clínics, mestres – professors, pares i el propi subjecte que pateix TDAH. Es requereixen doncs de diverses intervencions: Intervenció psicològica, intervenció educativa o escolar i intervenció farmacològica, totes elles amb una adequada coordinació