Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Abordem alteracions en la resposta sexual que provoquen malestar en la vivència i la pràctica de la sexualitat. Comptem amb dos perfils professionals, metges i psicòlegs-sexòlegs, per reequilibrar les alteracions de la conducta sexual

El concepte sexualitat

el podem definir com una vessant de la personalitat humana

D’acord amb la definició que també dona la OMS, ens referim a un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la seva vida i engloba el sexe, la identitat de gènere i els rols, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la intimitat i la reproducció. La sexualitat es viu i s’expressa en pensaments, fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, conductes, pràctiques, rols i relacions. Tot i que la sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no totes elles s’experimenten o s’expressen sempre. La sexualitat està influenciada per la interacció de factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, ètics, legals, històrics, religiosos i espirituals.

Així mateix, parlem de salut sexual “com un estat de benestar físic, emocional, mental i social en relació a la sexualitat; no és només l’absència de malaltia, disfunció o incapacitat. La salut sexual requereix una aproximació positiva i respectuosa a la sexualitat i a les relacions sexuals, així com la possibilitat de tenir experiències sexuals plaents i segures, lliures de coerció, discriminació i violència. Perquè la salut sexual s’assoleixi i es mantingui han de ser respectats, protegits i satisfets els drets sexuals de totes les persones.”

Des que naixem tenim sexualitat. Com se sent, com es viu i com s’expressa la sexualitat forma part d’un procés d’aprenentatge i socialització, que es veurà influenciat per les experiències que hem anat interioritzant al llarg de la nostra infància. El nostre entorn més proper (família,escola, amics…), així com la societat i la cultura en què vivim, aniran omplint de continguts la nostra manera d’entendre i compartir la sexualitat. L’educació sexual rebuda tindrà una influència decisiva en les relacions sexuals posteriors. L’expressió de la sexualitat tindrà un paper essencial en el desenvolupament com a persones, i s’anirà construint al llarg de tota la nostra vida.

És important remarcar que, quan parlem de sexualitat, no només ens referim a un instint biològic que serveix per a la reproducció o la unió sexual mitjançant el coit, sinó a una gran varietat de sensacions que estan integrades en la globalitat de la persona. Les relacions sexuals ens poden permetre la reproducció, però també l’expressió de sentiments d’enamorament, de tendresa, d’afecte, la satisfacció del desig i de l’impuls sexual, l’obtenció de plaer amb el contacte corporal,…en definitiva, ens permet comunicar-nos amb l’altre.