Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Treballem amb la persona que té un trastorn de la personalitat, és a dir un patró permanent del comportament, que pot generar conflictes amb el seu entorn més proper.

trastorn de la personalitat

patró inflexible del comportament de l’individu, que s’aparta de les expectatives de la cultura a la qual pertany.

Aquests trastorns tenen diverses formes de presentar-se i les seves manifestacions es mantenen en el temps. Els comportaments sovint generen topades a diferents nivells, família, companys , feina i en generals són persones que no tenen massa consciència dels fets, pensant que tot és pel fet que els altres en són culpables. En el llenguatge comú es tendeixen a definir sota diferents formes, persones rares, estranyes, desconfiades, excèntriques, distants i fredes, impulsives , inestables, dramàtiques…

Sovint estableixen relacions que generaran elevat cost emocional i desgast, repetint cercles viciosos que no es resolen. Els trastorns de la personalitat estan recollits en 3 grups segons les similituds que hi ha en les seves característiques:

  • Grup A: inclou els trastorns paranoide, esquizoide i esquizotípic de la personalitat
  • Grup B: inclou ell trastorn antisocial, límit, histriònic i narcisista de la personalitat
  • Grup C: inclou els trastorns per evitació, per dependència i obsessiu-compulsiu de la personalitat.