Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Oferim ajuda externa per a aquelles parelles en etapes d'estancament o crisis, basada en la objectivitat de la situació, oferint tractament terapèutic si s'hi escau.

Relacions de parella

Passen per diferents etapes al llarg del cicle vital, i en ocasions les anomenades crisis, son una senyal d’un estancament que cal superar.

Sovint la parella resolt el conflicte per motivació propia, però en ocasions s’endinsa en un cercle que pot esdevenir molt insatisfactori. Un seguit de causes, no sempre senzilles de determinar, actuen deteriorant  la relació fins el punt de questionar-se la continuïtat. Esdeveniments com el moment de contrucció de parella, el neixement d’un fill, l’estrés, la sexualitat, o els dèficits de comunicació son causes comuns en l’alteració del sistema familiar i de parella. Quan les desavinences es mantenen en el temps o la relació de parella es qüestiona seriosament, és el moment de buscar una ajuda externa que permeti visualitzar amb objectivitat la situació i iniciar un tractament terapèutic si s’escau.

Les problemàtiques més freqüents en el context de parella son les sgüents:

– Dificultats de comunicació i relació
– Dificultats de negociaicó
– Alteracions en els rols paternals
– Educació dels fills
– Relació amb les famílies d’origen
– Gelosia
– Infidelitat
– Maltractament intrafamiliar i de parella
– Dependència emocional
– Diferències de caràcter i temperament
– Problemàtica en la gestió de la llar, tasques, economia…

També l’acompanyament psicològic en cas de voler fi a la relació, esdevé un encert tant per l’elaboració de la ruptura com de les conseqüències posteriors que comporta el no tancar correctament l’etapa. Aspectes com els fills, les famílies respectives i les amics seràn aspectes que caldrà resituar de forma diferenciada a la inicial. Separar-se “bé” tindrà un cost beneficiós a mig i llarg termini.