Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Realitzem avaluacions objectives de la pèrdua de memòria, dificultats d’atenció, problemes de llenguatge o capacitat de raonament degudes a diferents motius i per qualsevol edat.

Neuropsicologia

A vegades, la pròpia persona o els familiars poden queixar-se d’una pèrdua de memòria. Però aquesta pèrdua pot ser normal per l’edat o no. Les exploracions neuropsicològiques ens permeten quantificar la capacitat de memòria de cada persona i conèixer si el seu rendiment es correspon amb el rendiment que li tocaria per l’edat i l’escolaritat. El mateix podem fer per la resta de funcions cognitives com l’atenció, el llenguatge, la capacitat de raonament o la manipulació d’objectes.

Els resultats que s’obtenen de l’avaluació o exploració neuropsicològica poden ajudar al metge a establir un diagnòstic i a la vegada, en cas que es demostri un dèficit en alguna d’aquestes funcions, permeten dissenyar un programa d’activitats personalitzat orientat a l’estimulació o rehabilitació de la funció mental concreta per tal d’optimitzar el nivell funcional i la qualitat de vida.

Aquestes avaluacions són indicades tant en persones sanes que vulguin descartar algun problema cognitiu com en persones amb malalties neurològiques (malalties neurodegeneratives, traumatismes cranioencefàlics, ictus), psiquiàtriques (trastorns de l’estat d’ànim, trastorns psicòtics, consum de substàncies), malalties geriàtriques pròpies de l’envelliment o en població infantil (dèficits d’atenció, trastorns de l’aprenentatge).

Igualment, els programes d’estimulació cognitiva estan són indicats tant com a prevenció com amb l’objectiu de no evolucionar amb el dèficit i mantenir el nivell maxim d’autonomía.

Per acabar, a més dels casos indicats,  poden haver-hi altres casos concrets pels quals pot ser beneficiós realitzar una exploració completa de l’estat cognitiu o planificar una intervenció. En qualsevol cas, el millor és consultar i estudiarem cada cas concret segons la demanda.