Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

Neuropsicologia 

disciplina que s’ocupa d’estudiar la relació entre cervell i conducta.

Per una banda, avalua el rendiment de les funcions mentals superiors (la capacitat d’ aprenentatge i memòria, l’atenció, les funcions executives (planificació, raonament), les praxis, les funcions visoespacials, i visuoperceptives, el llenguatge i el nivell intel·lectual global) així com també el funcionament conductual i emocional a partir de tests i escales específiques correctament validades i baremades en població normal.

L’exploració neuropsicològica està indicada a aquelles persones que presenten problemes de memòria o en alguna altra funció cognitiva, que pateixen un procés neurodegeneratiu, que han tingut un traumatismes cranial, un ictus, retards mentals, trastorns emocionals, trastorns psiquiàtrics o tumors cerebrals.

I per altra banda permet dissenyar programes de rehabilitació o estimulació cognitiva (individual o en grup). S’ofereix també orientació i consell a malalts i familiars.

Professional de referència, Isabel Sala