Tel: 93 889 35 87 / 93 886 19 99 / Ronda Camprodon, nº4. Vic
Cercar

coaching

EL COACHING ÉS una metodologia, un procés d’intervenció estructurat i molt pragmàtic.

ens pot ajudar a superar un obstacle difícil amb facilitat i en poques sessions.

A diferència de la teràpia psicològica, el coaching no s’utilitza com a sol.lució al malestar emocional o als trastorns. No és tant un procés que busca el guariment de la persona sinó la generació de millores en algún àmbit de la vida. Té una orientació cap al que és pràctic i útil, i sol ser de format breu (8-10 sessions). Tot i la diferència amb la psicoteràpia, ha uns àmbits d’operació en comú i poden ser complementaris. Com diu la tradició: “el coaching no és terapia, però aporta beneficis terapèutics”.

A la pràctica, es recomana que el coach sigui un profesional format en salut mental (psicòlegs, psiquiatres..). Apart d’estar formats en el procés de coaching, aporten també el valor afegit de que son coneixedors experts dels procesos mentals i de les tècniques que s’utilitzen. A més, poden discriminar en quins casos està indicat fer un procés de coaching i en quins casos és millor proposar al client treballar en format de teràpia.

En el procés de coaching es treballa en identificar clarament l’objectiu del client, els mitjans i recursos que té per assolir-lo i en els estats emocionals necessaris per a la seva realització.

El procés de coaching sempre comença de zero. El psicòleg/psiquiatra coach i el seu client fixen conjuntament uns objectius, que han de ser el que en anglès s’anomena SMART (específic, mesurable,assolible, realista i limitat en el temps). Després , definiràn un pla d’acció i fixaràn un calendari. Finalment, el paper del coach ja és avançar al costat del seu client, treballant també per assegurar que aquest es mou cap a l’ objectiu amb tot el seu potencial desplegat. En el decurs del procés es va avaluant i readaptant el pla d’acció, segons els resultats que s’assoleixen i les dificultats o imprevistos que puguin aparèixer.

Professional de referència, Gràcia Ferrer, Elisabeth Freixer